ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   شرایط پذیرش بدون آزمون دوره دکتری ( استعدادهای درخشان )

 شرایط اختصاصی

 

۱. دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت (دوره‏ های روزانه و شبانه دانشگاههای دولتی)  که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از 2 سال نگذشته باشد و یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹7 دانش آموخته شوند.

۲.رشته و گرایش تحصیلی مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

۳.کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول‏ های چهارگانه ارزشیابی آیین نامه ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

۴.داشتن میانگین کل ۱۵ در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۶ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

۵. کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MSRT یا معادل آن در سایر آزمونها ) قبل از صدور مجوز آزمون جامع دکتری

۶. کسب حداقل ۵ امتیاز از ردیف ۱ جدول شماره ۱ (حداقل از یکی از موارد زیر):

الف) مقاله معتبر علمی پژوهشی داخلی یا نمایه شده بین ­المللی شامل ISI  ،ISC    و سایر  نمایه‏ های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، مرتبط با پایان نامه.

تبصره ۱: به بیش از ۶ مقاله امتیاز تعلق نمی ‏گیرد.

تبصره ۲: نشریاتی که دارای نمایه ISC   هستند، لازم است دارای اعتبار علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باشند.

تبصره ۳: نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده ­اند نباید در  لیست سیاه (Black List)  اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

تبصره ۴:  از مقالات دارای پذیرش چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

ب) ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران.

ج) رتبه اول تا سوم انفرادی یا اول گروهی در جشنواره­های علمی معتبر بین ­المللی.