ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   نحوه محاسبه آزمون زبان انگلیسی

 داوطلبانی که حداکثر در طی دو سال گذشته در یکی از آزمون های زبان انگلیسی مطابق جدول 4 شرکت نموده و موفق به کسب مدرک شده با نمره مندرج در جدول 4 شده اند ، در صورت ثبت اطلاعات و ارسال مدرک در پرونده الکترونیکی از امتیاز آن در بخش ارزیابی آموزشی برخوردار می شوند.

 

 جدول 4- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

 

 

 


 MSRT  (MCHE)I 

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

 TOEFL PAPER  +    TOLIMO

حداکثر  امتیاز                

90-100

7-9

96-120

250-300

600-680

۸

85-89

6.5-6.9

86-95

231-249

575-599

۷

80-84

6-6.4

76-85

213-231

550-574

۶

75-79

5.5-5.9

66-75

196-212

525-549

۵

70-74

5-5.4

56-65

173-195

500-524

۴

65-69

4.5-4.9

46-55

151-172

475-499

۳

60-64

4-4.4

36-45

133-151

450-474

۲

50-59

3.5-3.9

29-35

113-132

425-449

۱