ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه حضوری

 

حداکثر  30 امتیاز از مجموع کل 100 امتیاز ارزیابی ، مربوط به مصاحبه حضوری داوطلب است . مصاحبه حضوری در تاریخی که مشخص خواهد شد توسط اساتید گروه آموزشی مربوطه صورت می پذیرد . 

 جدول 3- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر 30 امتیاز )

 

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

۳ امتیاز

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳ امتیاز

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳ امتیاز

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

جمع

۳۰ امتیاز