ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   نحوه ثبت نام متقاضیان شرکت در المپیاد غیرمتمرکز

متقاضیان ابتدا بایستی در بخش   "ثبت نام اولیه در سامانه"    نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نموده و با  "ورود به بخش داوطلبان" نسبت به تکمیل ‍ پرونده الکترونیکی اقدام نمایند.