ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   تاریخ های مهم (ویژه متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) 98-97

«مقطع کارشناسی ارشد»

تاریخ ثبت نام و تکمیل پرونده  ویژه متقاضیان کارشناسی ارشد:  از روز  شنبه ۸ اردیبهشت ماه تا  روز جمعه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۷

در طی این مدت داوطلبان بایستی از طریق سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه ویژه داوطلبان کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (  استعدادهای درخشان ) دانشگاه گیلان نسبت به انتخاب رشته و تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نمایند.

تاریخ اعلام اولیه نتایج جهت انصراف یا تکمیل ظرفیت                                 

متعاقباً از طریق سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد.

توجه:

مهلت ثبت نام در سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تمدید شد 

تاریخ اعلام نتایج نهایی: 

پس از تایید سازمان سنجش و آموزش کشور از  طریق سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد.

 «مقطع دکتری»

تاریخ ثبت نام و تکمیل پرونده ویژه متقاضیان دکتری :  از روز  شنبه ۱۳ خرداد ماه تا  روز جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶

در طی این مدت داوطلبان بایستی از طریق سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد در مقطع دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه گیلان نسبت به انتخاب رشته و تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نمایند.

تاریخ دعوت به مصاحبه: 

زمان و ساعت دعوت به مصاحبه برای داوطلبانی که دارای شرایط اولیه (کسب حداقل امتیاز پژوهشی ) می باشند، توسط گروه های آموزشی مربوطه در موعد مقرر به داوطلبان اطلاع رسانی می شود.   

تاریخ اعلام اولیه نتایج جهت انصراف یا تکمیل ظرفیت:   

متعاقباً از طریق سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد.

تاریخ اعلام نتایج نهایی: 

پس از تایید سازمان سنجش و آموزش کشور از  طریق سامانه مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام خواهد شد.