ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   اطلاعیه شماره 4 ) تمدید مهلت ثبت نام فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری از دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-1397

بر اساس هماهنگی انجام شده با معاون محترم آموزشی و تحصیلا تکمیلی دانشگاه مهلت ثبت نام فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری از دانشجویان برتر دوره کارشناسی در سال تحصیلی 98-97 تا تاریخ  ۱۳۹7/۰۴/15  تمدید شده است. لذا داوطلبان می توانند نسبت به ثبت نام یا تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

                                            دبیرخانه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه