ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   تاریخ های مهم المپیاد دانشجویی

شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون المپیاد غیر متمرکز در  سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه-بخش المپیاد  : 97/11/01

پایان مهلت ثبت نام در سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه-بخش المپیاد : 97/11/18

زمان برگزاری آزمون داخلی در دانشکده ریاضی برای رشته های ریاضی و آمار براساس دروس مواد آزمون در این دو رشته: 97/11/24

مهلت معرفی پذیرفته شدگان توسط دانشکده مربوطه جهت شرکت در آزمون المپیاد غیرمتمرکز در سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه-بخش المپیاد : 97/12/01    

 مهلت دریافت کارت شرکت در آزمون المپیاد غیر متمرکز از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه: 98/02/05