ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
   برنامه امتحانات

 برنامه امتحانات به تفکیک رشته های تحصیلی دانشکده های مختلف از طریق لینک های زیر قابل دسترس است.  در ضمن داوطلبین شرکت در آزمون المپیاد غیر متمرکز سلول ­های بنیادی و مهندسی بافت برنامه امتحانات را می توانند در بخش مربوط به دانشکده علوم پایه مشاهده نمایند.

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده علوم پایه

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده فنی  

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده علوم ریاضی

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات-دانشکده علوم کشاورزی

رشته تحصیلی مکانیک-دانشکده مکانیک  

رشته تحصیلی مهندسی صنایع-دانشکده فنی شرق گیلان