ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های آزمون المپیاد دانشجویی
سال 1398
ردیف رشته آزمون دانشکدهگروه آموزشی
1شيمی علوم پایه شیمی
2زيست شناسي علوم پایه زیست شناسی
3سلول های بنیادی و مهندسی بافت علوم پایه زیست شناسی
4فيزيک علوم پایه فیزیک
5مهندسی عمران فنی مهندسی عمران
6مهندسی برق فنی مهندسی برق
7مهندسي شيمي فنی مهندسی شیمی
8مهندسي کامپيوتر فنی مهندسی کامپیوتر
9زراعت و اصلاح نباتات علوم کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
10زبان و ادبيات فارسی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
11علوم جغرافيايي ادبیات و علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12علوم قرآن و حدیث ادبیات و علوم انسانی قرآن و حدیث
13مشاوره ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی
14حقوق ادبیات و علوم انسانی حقوق
15روانشناسي ادبیات و علوم انسانی روانشناسی
16رياضی علوم ریاضی ریاضی کاربردی
17آمار علوم ریاضی آمار
18مهندسي صنايع فنی و مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع-شرق
19مهندسي مکانيک مهندسی مکانیک طراحی جامدات